احداث فضای سبز در ١۵٧ مجتمع مسکونی در قالب طرح «کاشانه»

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در این طرح بیش از ٦٨٠ فرم از سوی شهروندان تکمیل شد که با توجه بودجه و ظرفیت سازمان بیش از ٢٠٠ مجتمع دارای ١٠ واحد به بالا و ١٠٠ متر فضای سبز جهت احداث فضای سبز تعیین شدند.

پیام جوادیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، اشاره به اجرای طرح کاشانه برای اجرای نهضت کاشت درخت در مجتمع‌های مسکونی شهر قم و در قالب پویش ملی درخت دوستی بنشانیم اظهار کرد: طرح کاشانه با هدف کاشت فضای سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر در قالب پویش ملی درختکاری طراحی شد و با توجه به اهمیت توسعه فضای سبز خصوصاً در فضاهای مسکونی و همچنین محدودیت برگزاری تجمعات به دلیل شیوع بیماری در کشور این طرح جایگزین برنامه هرساله توزیع رایگان نهال شد.

وی با بیان اینکه در این طرح شهروندان با مراجعه به وب‌سایت سازمان پارک‌ها و یا ارسال کلمه «کاشانه» به سامانه سازمان و تکمیل فرم مربوطه اطلاعات مجتمع مسکونی خود را ثبت کردند افزود: بعد از این مرحله کارشناسان سازمان به مجتمع‌ها مراجعه و وضعیت ایجاد فضای سبز در مجتمع‌ها را بررسی کردند؛ سپس تیم اجرایی سازمان با توجه به مؤلفه‌های فنی احداث فضای سبز، همچون نوع خاک، منابع آب و شرایط نوری فضای سبز این مجتمع‌ها را احداث کردند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم بیان کرد: در این طرح بیش از ۶٨٠ فرم از سوی شهروندان تکمیل شد که با توجه بودجه و ظرفیت سازمان بیش از ٢٠٠ مجتمع دارای ١٠ واحد به بالا و ١٠٠ متر فضای سبز جهت احداث فضای سبز تعیین شدند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در ١۵٧ مجتمع فضای سبز احداث شده و در نظر داریم تا طرح های اینچنینی را تا پایان سال ادامه دهیم.