مبارزه با قاچاق کالا و ارز از الزامام های تحقق جهش تولید است

قم نما – استاندار قم با تاکید بر توسعه استان در مسیر شعار سال، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از الزام های اساسی تحقق جهش تولید دانست.

به نقل از روابط عمومی استاندار قم بهرام سرمست در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن جلسه های کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به لزوم تلاش همه بخش ها در راستای تحقق شعار سال و حرکت در مسیر جهش تولید، اظهار داشت: یکی از برنامه های حمایتی مهم در زمینه جهش تولید در استان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید با جدیت بیشتر تداوم یابد استاندار قم اقدام های استان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال های گذشته را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: هماهنگی و تعامل با استان های همجوار و مرزی در اجرای هرچه بهتر فعالیت های مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز نقشی اساسی دارد که مکاتبه های لازم در این زمینه با مسئولان کشور صورت گرفته است.

وی به خودروهای توقیفی مربوط به قاچاق در استان اشاره و تصریح کرد: ضروری است دستگاه های انتظامی و قضایی طرح برخورد عملیاتی و بازدارنده در این زمینه را تدوین و ارائه دهند.

استاندار قم با تاکید بر ضرورت تعامل و همگرایی همه بخش ها در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، ادامه داد: کار گروهی و فرا سازمانی در این حوزه نقشی حیاتی دارد.

وی به اقدام های استان در زمینه ایجاد بستر کاهش قاچاق کالا و ارز اشاره و گفت: حمایت از تولید کنندگان حوزه دام و طیور، کشاورزان و سایر محصول های تولیدی از اقدام های مهمی است که می تواند با اطلاع رسانی صحیح از طریق رسانه های جمعی و صدا و سیما در زمینه کاهش تقاضا در عرصه محصولات قاچاق نقشی اثر گذار داشته باشد.

وی در این زمینه ادامه داد: بارندگی های امسال و کثرت نعمت برای کشاورزان را در برداشته و باید با قطع دست واسطه گران، در زمینه اجرای برنامه ریزی های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تامین نیاز استان در طول سال اقدامات لازم انجام شود.

سرمست به تامین نهاده های دامی طیور اشاره و اضافه کرد: اشتراک گذاری بین دستگاهی آمار و اطلاعات در زمینه عرضه و تقاضای محصولات دام و طیور می تواند به تکمیل زنجیره تامین مایحتاج ضروری در استان بیانجامد.

قاچاق دام از استان یکی دیگر از موضوع های مدنظر استاندار قم بود که در این مورد تاکید کرد: هماهنگی و همگرایی با استان های همجوار در این راستا در دستور کار قرار گیرد تا با اعمال راهکارهایی چون پلاک کوبی دام ها از معضل قاچاق دام استان پیشگیری شود.

در این جلسه گزارش دستگاه ذیربط در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و آمار کشفیات کالا، ارز و اقلام اساسی ارائه شد.