۳ اثر نمایشنامه‌نویسان قمی در جمع برگزیدگان جشنواره گلدسته‌ها

۳ طرح هنرمندان قمی برای نگارش نمایشنامه در جشنواره «گدسته‌ها» پذیرفته شد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، «مسجد پیرزن» و «کوچه پشتی نیره خانم» نوشته فائزه هاشمی تولید شده در کانون نمایشنامه‌نویسان قم وابسته به باشگاه تئاتر تجربه و «مرثیه‌ای برای رباب» نوشته سید مهدی میرقیاسی از جمله آثار پذیرفته شده‌ی جشنواره نمایشنامه‌نویسی «گلدسته‌ها» هستند.

به گفته‌ی امیر مشهدی ‌عباس دبیر این جشنواره ۲۳۳ طرح‌ برای شرکت در این رویداد به دبیرخانه جشنواره رسیده‌است که از این میان ۶۵ طرح برای نگارش نمایشنامه پذیرفته شدند.

وی خاطرنشان کرد: از نمایشنامه‌هایی که کیفیت مورد تایید داوران جشنواره را داشته‌باشند، حمایت می‌شود.

جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها ویژه‌ی فعالان تئاتر بچه‌های مسجد است و با هدف حمایت و تولید نمایشنامه برای اجراء در مساجد کشور فراخوان اثر داده‌است.