تعویق یک هفته‌ای امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم یک هفته به تعویق افتاد و مجازی یا حضوری بودن آن نیز متعاقبا اعلام خواهد شد

به نقل از روابط عمومی استانداری قم با پیگیری بهرام سرمست استاندار قم و تماس با رئیس دانشگاه آزاد کشور مقرر شد تا آزمون های پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی قم یک هفته با تاخیر برگزار شود.

بر اساس این گزارش درباره برگزاری این آزمون ها به صورت مجازی یا حضوری نیز متعاقبا از سوی دانشگاه آزاد اسلامی این استان اطلاع رسانی می شود./