طرح عملیاتی راه دسترسی نمایشگاه بین المللی قم تحقق یابد

استاندار قم با اشاره به اهمیت تسریع در بهره برداری از نمایشگاه قم‌ بر ضرورت تحقق طرح عملیاتی راه دسترسی به این نمایشگاه بین المللی تاکید کرد.

به نقل از روابط عمومی استانداری قم بهرام سرمست در سومین جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت که در سالن جلسه های کرامت استانداری قم برگزار شد، به اهمیت مباحث مطروحه در جلسه های استان اشاره کرد و گفت: ضروری است تا برای اجماع نظرها و تصمیم گیری مقتضی پیرامون دستور جلسه ها، مدیران مربوطه دعوت و نظرات کارشناسی شده بیان شود.

استاندار قم طرح احداث راه دسترسی به نمایشگاه بین المللی استان را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: دغدغه بخش خصوصی مدنظر مدیریت استان است و در این راه حمایت و پیگیری های لازم در چارچوب ضوابط ایمنی و قانون صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در مورد نحوه احداث این راه دسترسی بر اساس توافق بین بخش خصوصی ذینفع در این پروژه و همچنین بحران اماکن سنجی قانونی طرحی با قابلیت اجرایی تهیه شود.

نمایشگاه بین‌المللی قم در زمینی به مساحت ۷۵ هزار مترمربع در کیلومتر یک آزادراه قم – تهران ودر حال احداث می‌باشد.

سرمست با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر تحقق شعار سال و جهش تولید در استان، گفت: در زمینه توسعه صادرات و حمایت از بخش تولید در استان در زمینه محصول های نفتی کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی با محوریت سازمان استاندارد استان تشکیل و اقدام های حمایتی از تولید کنندگان این حوزه در قم صورت گیرد.

در این جلسه پیگیری صدور سند مالکیت واحد های تولیدی و رفع مشکل ها در این زمینه و نیز مصوبه مرتبط به بازگشت بدهی ارزی واحدهای صادر کننده مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی پیرامون پیگیری مشکل راه دسترسی نمایشگاه بین المللی از بزرگراه قم- تهران، از طریق وزارت راه و شهر سازی ارائه نمود.