۶۴۲ میلیارد تومان به آسیب دیدگان از کرونا در قم پرداخت می شود

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم گفت: ۶۴۲ میلیارد تومان به آسیب دیدگان از کرونا در قم پرداخت می شود.

مصطفی کاویانی ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ۶۴۲ میلیارد تومان به آسیب دیدگان از کرونا در قم پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: کارفرمایان را دعوت کرده و شرایط و روش پرداخت تسهیلات برای گروه های هدف را برای آنها تبیین کردیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا در قم تصریح کرد: این تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا در استان پرداخت می شود که از جمله کارگران و کارگاه ها شامل آن می شوند.
مصطفی کاویانی ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ۶۴۲ میلیارد تومان به آسیب دیدگان از کرونا در قم پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: کارفرمایان را دعوت کرده و شرایط و روش پرداخت تسهیلات برای گروه های هدف را برای آنها تبیین کردیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا در قم تصریح کرد: این تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا در استان پرداخت می شود که از جمله کارگران و کارگاه ها شامل آن می شوند.