امضایی در انتهای ریل، شعرهایی سپید با موضوع دفاع مقدس

کتاب امضایی در انتهای ریل، مجموعه شعری است با موضوع دفاع مقدس و در قالب شعر سپید که از سوی دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم منتشر شده است.

به گزارش پایگاه خبری قم نما، این مجموعه شعر با موضوع دفاع مقدس و در قالب شعر سپید، در برگیرنده ۵۵ قطعه شعر با مضامین گوناگون دفاع مقدس است.

پرداختن شاعرانه به زوایا و فضاهای مختلف و متنوع هشت سال پایداری، از ویژگی های این کتاب محسوب می شود که توسط صدرالدین انصاری زاده سروده شده است.

توجه شاعر به تصویر و روایت و نیز استفاده از تکنیک به عنوان ویژگی های این کتاب است و می توان این اثر را موفق ترین اثر انصاری زاده و نیز یکی از نمونه های خوب در میان آثار نسل جدید شاعران دفاع مقدس دانست.

مجموعه اشعار مذکور کاری از دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم است که در ۹۶ صفحه منتشر شده است.

وی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و بیش از ۲۰ مجموعه شعر از ایشان با موضوع های آزاد، دفاع مقدس، آیینی و شعر کوتاه و چند کتاب در زمینه نقد ادبی، و مقالات متعدد در زمینه ادبیات منتشر شده است.

با آیینه ها دوئل می کنیم، عکس با گیوتین، اولین مه بعد از اکالیپتوس، اِی، گانگسترهای خاکستر، آلبوم تر از منبت دریا، گل ها و هلی کوپترها، زوم حلزون بر گلدوزی لمس، لیمونات، از تای پازل پروانه ها، عزیزم ریهانا، کاربن های شیشه ای و پارک روی یک پا از دیگر مجموعه های شعری انصاری زاده هستند./