نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در بازگشایی‌ها

استاندار قم با اشاره به مصوبات دولت برای بازگشایی مرحله به مرحله اماکن بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی همگام با این بازگشایی‌ها تاکید کرد.

بهرام سرمست ظهر امروز در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم طی سخنانی با اشاره به پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا اظهار کرد: از ۲۴ خرداد بازگشایی‌هایی در خصوص مهدهای کودک و آموزشگاه‌های قرآن صورت خواهد گرفت.

وی نظارت بر روند بازگشایی‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به برگزاری امتحانات مدارس، بایستی پروتکل‌های بهداشتی رعایت شوند تا شاهد مدیریت بیماری کرونا باشیم.

استاندار قم کمک‌های مردم و خیرین و همراهی ایشان با نیازمندان و افراد آسیب دیده از بحران کرونا را مورد توجه قرار داد و افزود: بایستی با قدردانی، به این اقدامات هویت بخشیده و تداوم آنها در دوران پس از بحران را تضمین کنیم.

سرمست گفت: شناسایی گروه‌هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا به لحاظ معنوی و مادی حامی دولت بوده اند و قدردانی از وی باید در دستور کار مدیران اجرایی باشد.

استاندار قم همچنین با اشاره به حوادث آتش سوزی‌های اخیر در سطح کشور و استان قم، اقدامات پیشگیرانه در این خصوص را ضروری دانست و تصریح کرد: بایستی برای حفظ منابع طبیعی استان تلاش مضاعف داشته باشیم.

سرمست خاطرنشان کرد: از ظرفیت جوامع محلی و مردمی برای حفظ محیط زیست بایستی بهره بیشتری گرفته شود./فارس قم