سهم وام نوسازی بافت فرسوده بدون سپرده‌گذاری افزایش یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهم وام نوسازی بافت فرسوده بدون سپرده‌گذاری برای انبوه‌سازان تا ۲۳۰ میلیون تومان برای هر واحد و برای خودمالکان تا ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مهدی عبوری در جمع خبرنگاران، در خصوص حمایت‌های تشویقی در نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: با تفاهم‌نامه میان سازمان نظام‌مهندسی کشور و راه و شهرسازی و شهرداران قرار شد ۵۰ درصد از هزینه‌های طراحی و نظارت و اجرای نظام‌مهندسی در تولید و عرضه مسکن به‌طور رایگان انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طبق مصوبات قبلی، ۵۰ درصد از هزینه‌های صدور پروانه در بافت فرسوده از سوی شهرداری‌ها رایگان بود و این مبلغ مابه‌التفاوت از طرف دولت پرداخت می‌شد که با تفاهم‌نامه فوق و همراهی شهرداران، ۵۰ درصد دوم صدور پروانه رایگان اعلام شد.

وی تصریح کرد: از محل تبصره ۱۸ در سال ۹۷ در کشور، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای نوسازی بافت‌های فرسوده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بودجه و برنامه‌ریزی ویژه خدمات زیربنایی و رونمایی بافت فرسوده برای کشور امضا شد که سهم قم ۳۵ میلیارد تومان بوده است.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی کشور عنوان کرد: در تخصیص مرحله اول ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و در مرحله دوم، اعتبار خدمات زیربنایی و رونمایی بافت فرسوده قم به مبلغ ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فردا واریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سهم وام نوسازی بافت فرسوده بدون سپرده‌گذاری برای انبوه‌سازان تا ۲۳۰ میلیون تومان برای هر واحد و برای خودمالکان تا ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافت که اتفاق خوبی در احیای بافت فرسوده به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:برای انبوه‌سازان در کلان‌شهرها که دارای گواهی‌نامه مورد تائید هستند مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی بدون سپرده شامل ۵۰ میلیون تومان از محل تبصره ۹ درصد و ۱۸۰ میلیون ۱۸ درصد و ۱۲۰ ماهه در نظر گرفته‌شده است.

عبوری بیان کرد: همچنین برای افراد خود مالک در نوسازی، ۵۰ میلیون تومان ۹ درصد و ۵۰ میلیون تومان ۱۸درصد و ۴۰ میلیون ۴ درصد پرداخت می‌شود./تسنیم قم