توزیع مناسب گوشت گوسفندی استان قم نسبت به سایراستان ها/ تلاش برای عرضه باقیمت مناسب

امیرمحمدی چهر معاون سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان قم گفت : باتوجه به این که واردات گوشت گرم گوسفندی کاهش نسبی داشته است ، استان قم تلاش خوبی برای کسب سهمیه وتوزیع مناسبی انجام داده است. به گزارش پایگاه خبری قم نما ، محمدی چهر درجلسه هم اندیشی که صبح امروز باحضور نمایندگان سازمان […]

امیرمحمدی چهر معاون سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان قم گفت : باتوجه به این که واردات گوشت گرم گوسفندی کاهش نسبی داشته است ، استان قم تلاش خوبی برای کسب سهمیه وتوزیع مناسبی انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری قم نما ، محمدی چهر درجلسه هم اندیشی که صبح امروز باحضور نمایندگان سازمان صنعت معدن وتجارت ،مدیرپشتیبانی اموردام استان قم ، مدیرتوسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان ، نماینده دامپزشکی ، ومباشرین توزیع گوشت گرم گوسفندی درمحل اداره کل پشتیبانی اموردام استان قم برگزارشد افزود:توزیع گوشت گرم گوسفندی شرایط نسبی رابرای تعادل بازارگوشت ایجاد خواهد کرد که ازتبعات گرانی گوشت باقیمت ۶۰ هزارتومان بربازار وتاثیرمنفی برخرید اقشارکم درآمد وآسیب پذیر خواهد کاست.

محمدی چهرضمن درخواست ازمدیرپشتیبانی اموردام استان دراستمرار توزیع گوشت وکسب سهمیه مناسب وتوزیع درمحله های فقیرنشین ومناطق کم برخوردار افزود: باتوجه به اینکه بهای ۱۰۰ گرم تا۲۰۰ گرم گوشت مخلوط گوساله نزدیک به ۱۱۰۰۰ تومان است باید به این نکته اذعان داشت که شرایط برای خرید گوشت یک کارگر مناسب نیست وباید شرایطی به وجود آورد که این نیاز تامین شود.

وی باتاکید برتلاش برای واردات گوشت گوساله منجمد که دربرهه ای تعادل دربازارایجاد کرد عنوان کرد: شرایط بسته بندی قطعات گوشت منجمد برزیلی اگربه قطعات ۷۵۰ گرمی خرد شود شرایط بهتری رابرای مصرف خانوار برای مصرف یک وعده ایجادخواهد کرد وازاسراف این کالاجلوگیری خواهدکرد.

محمدی چهرضمن درخواست ازمباشرین توزیع گوشت گرم گوسفندی در کسب منفعت جزئی درتوزیع وبسته بندی این محموله برای کسب رضایت مردم استان افزود: هرچندممکن است دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد درتعیین قیمت ها نرخ مصوب مربوط به این کالا راتعیین نماید ولی شرایط وکشش خرید مردم استان رادرنظر گرفته وتلاش شود باگذشت ازسود وقناعت به منفعت کمتر شرایط مناسب تروارزان تری برای مردم لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد : امروزه گوشت به عنوان یکی ازمهمترین اقلام وکالاهای اساسی وضروری وازمهمترین نیازهای خانواراست که درصورت عدم مصرف خانوارتبعات وفقرموادلازم برای سلامت خانواده وتاثیر منفی برنسل آینده وهزینه های درمانی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

مهندس فرجی مدیرپشتیبانی اموردام استان قم نیزباتاکید برشرایط کیفی مناسب مطرح کرد: بهتراست عرضه گوشت گرم گوسفندی ازحالت فله ای به صورت بسته بندی و به صورت سلفون پیچیده وچهارتکه توسط مباشرین درمحل بسته بندی صورت پذیرد.

دراین جلسه باتوجه به تاکیدات نماینده اداره کل دامپزشکی نیز مقرر گردید به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی ودامپزشکی دربرخی ازفروشگاه ها ی عرضه گوشت گرم گوسفندی ، حمل لاشه های گوشت گوسفندی باماشین یخچالدار، توسط خود مباشرین به مقصد فروشگاه های مرکز عرضه انجام گیرد.