اثرات مخرب زیست محیطی پساب تصفیه فاضلاب شهرک شکوهیه قم

دفع نامناسب پساب از جمله مشکلات اصلی تصفیه خانه‌های فاضلاب در کشور به شمار می‌رود که نمونه آن را در فرآیند تصفیه فاضلاب شهرک شکوهیه قم می‌بینیم.

مسیر خروجی پساب این تصفیه خانه در مجاورت اتوبان قم تهران را که دنبال می‌کنیم؛ شاهد بروز معضلات زیستی محیطی و البته بهداشتی در طول این مسیر تا رسیدن به رودخانه قمرود هستیم که به نظر می‌رسد در این تصفیه خانه پایش درستی در خصوص کیفیت پساب و لجن‌ها که اغلب برای واحدهای صنعتی است، صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب شده تا در مسیر رهاسازی پساب‌ها، شاهد خشک شدن پوشش‌های گیاهی منطقه، انتشار بوی نامطبوع و خطر آلوده شدن منابع آبی زیر زمینی باشیم.
این وضعیت در شرایطی است که تنها کمتر از ۳۰۰ واحد از میان هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک شکوهیه قم به سیستم تصفیه فاضلاب این شهرک متصل هستند که در این زمینه سازمان محیط زیست استان قم در بازدیدهای خود هشدارهایی داده است.
عکس : مهدی بخشی
منبع: خبرگزاری مهر قم

۰۸