لزوم افزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور

شهردار قم با تأکید برافزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور گفت: اگر اختیارات مدیریت شهری به‌خوبی و در جایگاه درست آن دیده شود، مشخص می‌شود وظیفه مدیریت شهری کجا بوده و باید جوابگو باشد.

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد در حاشیه نشست مشترک شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهم‌ترین هدف از برگزاری این نشست تعیین بودجه ۱۴۰۲ کشور بوده و تلاش شده مطالبات شهرها به‌عنوان مجریان اصلی برنامه‌ها در شهرها مطرح و پیگیری شود.

وی با تأکید بر شناخت چالش‌های برنامه‌های قبلی افزود: تا امروز ۶ برنامه در کشور اجراشده که اگر بخواهیم با دید مثبت آن را ارزیابی کنیم، تنها ۳۰ درصد آن اجرای شده است، درحالی‌که در شهرهایی مانند قم و اصفهان بیش از ۹۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

شهردار قم با تأکید بر دیده شدن برنامه‌های بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه اول بیان کرد: در برنامه هفتم نباید چیزی از بودجه شهرها کم شود و این رویه که در هر برنامه سهم شهرها کم می‌شود باید متوقف‌شده و سهم و جایگاه شهرها به‌درستی مشخص شود.

وی با بررسی دوباره ۶ برنامه گذشته در کشور و تحقق ۳۰ درصدی آن تصریح کرد: متأسفانه در هر برنامه مسئولیت و انتظارت از مدیریت شهری بیشتر شده، درحالی‌که اختیارات مدیریت شهری و بودجه به شهرها داده نمی‌شود و اگر قرار است جایی از بودجه کسر شود، باید در جای دیگر جبران شده و تعادل برقرار شود.

دکتر سقاییان نژاد اذعان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و بررسی‌ها، ۲۰ مورد از اقداماتی که در برنامه ششم باید انجام شود و ۲۰ مورد نیز برای بودجه ۱۴۰۲ مشخص و لیست و ارائه‌شده تا در کارگروه‌ها بررسی و تا هفته آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر لحاظ شدن ۴۰ مورد پیشنهادی خاطرنشان کرد: آنچه در برنامه ششم جامانده و باید در برنامه هفتم لحاظ شود در این ۴۰ مورد پیشنهاد دیده‌شده و باید در سرفصل‌های سیاست‌های برنامه هفتم جایگاه مدیریت شهری به‌خوبی و درستی مشخص شود.

شهردار قم در پایان با تأکید برافزایش اختیارات مدیریت شهری گفت: اگر اختیارات مدیریت شهری به‌خوبی و در جایگاه درست آن دیده شود، مشقوقات مختلف از آن در بحث‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی بازخواهد شد و مشخص می‌شود وظیفه مدیریت شهری کجا بوده و باید جوابگو باشد./