تعداد اهدا کنندگان خون در قم افزایش یافت

معاون اداره کل انتقال خون استان قم گفت: طی اردیبهشت امسال سه هزار و ۱۰۵ نفر از مراجعین موفق به اهدای خون شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش هفت دهم درصدی داشته است.

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه امسال سه هزار و ۹۳۵ نفر در قم برای اهدای خون به مراکز مربوطه مراجعه کردند در حالی که تعداد مراجعه کنندگان سال گذشته سه هزار و ۸۵۱ نفر بوده و افزایش ۲ درصدی داشته است.

وی گفت: طی اردیبهشت امسال سه هزار و ۱۰۵ نفر از مراجعین موفق به اهدای خون شدند در حالی که این تعداد در اردیبهشت سال گذشته سه هزار و ۸۴ نفر بوده و همراه با افزایش هفت دهم درصدی بوده است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم ابراز کرد: تعداد اهداکنندگان مستمر در اردیبهشت ماه امسال هزار و ۶۲۶ نفر بود در حالی که این تعداد در اردیبهشت سال گذشته هزار و ۷۴۸ نفر بوده و کاهش چهار و سه دهم درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: تعداد اهداکنندگان خانم طی اردیبهشت ماه امسال ۱۳۶ نفر بوده در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۱۱۷ نفر بود و با افزایش ۶ دهم درصدی همراه بوده است.

کبیری عنوان کرد: چهار هزار و ۵۲۶ واحد خون طی اردیبهشت امسال به بیمارستان‌ها ارسال شد در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل چهار هزار و ۹۶۵ مورد بوده و با کاهش ۹ درصدی همراه است.