تامین زیرساخت‌های ارتباطی شهر در حوزه شهر هوشمند

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم از بسترسازی برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی شهر در حوزه شهر هوشمند خبر داد.

همایون یزدان‌پناه در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه در حوزه شهر هوشمند زیرساخت نرم‌افزاری در شهرداری ایجاد شده و باید زیرساخت ارتباطی فراهم شود، اظهار کرد: در راستای ایجاد شبکه ارتباطی هوشمند و الکترونیکی در شهر در حال اقدام در زمینه توسعه فیبر نوری هستیم.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم لازمه توسعه شهر هوشمند و الکترونیکی سازی خدمات در شهر را فرهنگ‌سازی دانست و افزود: در همین راستا توسعه زیرساخت‌های فرهنگی نیز در حال انجام است.

یزدان‌پناه با تاکید بر اینکه برای تحقق شهر هوشمند باید تمام نهادها به میدان بیایند، بیان کرد: در ستادهای بالادستی استان و مدیران سطح اول استان در حال تشریح وضعیت و اقدامات انجام شده هستیم تا زمینه کار فراهم شده و بستری برای تبادل اطلاعات فراهم شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر با شرکت آب و فاضلاب ارتباطات خوبی در حوزه الکترونیکی برقرار شده و دنبال این هستیم که بخشی از خدمات یکپارچه شود.