اخذ تعهد از دستفروشان روزبازارها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از اخذ تعهد از دستفروشان روزبازارها برای بازگشایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

احمدرضا شفیعی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای فعالیت مشاغل مختلف ایجاد شده است، اظهار کرد: در خصوص مشاغل شهری تمام مدیریت شهری عزم خود را به کار گرفت تا با مدیریت و ایجاد محدودیت ضمن رعایت پروتکل‌ها هم خدمات لازم به مردم ارائه شود هم سلامت آنها حفظ شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با تاکید بر اینکه با بازگشایی برخی مشاغل پیگیری در خصوص بازگشایی روزبازارها را مد نظر قرار داد و گفت: تصمیم بر این شده که چهار روزبازار شهر با رعایت پروتکل‌ها و ایجاد برخی محدودیت‌ها بازگشایی شوند.

شفیعی با اشاره به اخذ تعهد از دستفروشان روزبازارها جهت اجرای قوانین و دستورالعملهای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی، بیان کرد: با نظارت کامل بر رعایت این تعهدات چهار روز بازار شهر بازگشایی خواهند شد.

وی اشاره به ضرورت توجه به وضعیت مالی و معیشت دست‌فروشان، گفت: روزبازارها عمدتا توسط افرادی اداره می‌شود که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در این شرایط به شدت با مشکل مواجه شده‌اند که لازم است بستر اشتغال آنها فراهم شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره به عدم جمع‌آوری بازار روز امروز در شهرک قائم(عج) و اخذ تعهد برای برپایی مجدد بازار روز در چهارچوب دستورالعمل بهداشتی، اظهار کرد: در همین راستا جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ۴ روز بازار به شرح دوشنبه بازار واقع در بلوار جمهوری، سه شنبه بازار واقع در پردیسان، چهارشنبه بازار واقع در مجاورت بوستان جوان و همچنین جمعه بازار ظهور واقع در مجاورت مسجد مقدس جمکران و به تعداد ۳۰۰ نفر، فعالیت خود را از سر می گیرند.