طرح جامع «۹ در ۹۹ » اجرا می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اجرای طرح جامع ۹ در ۹۹ در راستای برنامه‌های سازمان منابع طبیعی کشور خبر داد.

سیدمحمدتقی سجادی امروز در گفت وگو با خبرنگار ان اظهار کرد: «طرح جامع ۹ در ۹۹» برنامه سازمان منابع طبیعی کشور در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت استان‌ها است که محورهای کلیدی حفظ، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی در این ۹ محور قرار دارد.

وی اذعان کرد: از جمله محورهای « طرح جامع ۹ در ۹۹» شامل کاداستر اراضی ملی با اولویت عرصه‎های جنگلی و سواحل، تعیین تکلیف مدیریت پارک‎های جنگلی در قالب طرح‎های مصوب، تشخیص و تعیین حدود و آگهی ذخیره‎گاه‎های جنگلی، دریافت حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری و توسعه و تقویت صندوق‌های منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بیان کرد: ارتقا پوشش حفاظتی و تأکید بر بلوک‌بندی مناطق بحرانی و بهره‌گیری از همیاران طبیعت، مدیریت و بهره‌برداری از مراتع در قالب طرح‌های مصوب مرتع‌داری با تکیه بر تولید گیاهان دارویی و توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری‌های روز و سامانه‌های هوشمند از دیگر محورهای « طرح جامع ۹ در ۹۹» است.

وی افزود: توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی نیز از دیگر محورهای « طرح جامع ۹ در ۹۹» است که این محور در قم مطرح نیست چرا که در قم آنقدر فقر فضای سبز و پوشش گیاهی وجود دارد که اگر آب در اختیار باشد برای توسعه پوشش گیاهی و پارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.