تاکیدبر تقویت تعاملات و همکاری هر چه بیشتر بین مخابرات و شورای اسلامی شهر

در دیدار صمیمی مدیر مخابرات قم با رئیس شورای اسلامی شهر قم بر تقویت تعاملات و همکاری هر چه بیشتر بین مخابرات و شورای اسلامی شهر تاکید شد. به گزارش قم نمابه نقل از روابط عمومی مخابرات قم در این دیدار که ظهر سه شنبه انجام شد مهندس دهناد با اشاره به نیاز روزافزون زندگی […]

در دیدار صمیمی مدیر مخابرات قم با رئیس شورای اسلامی شهر قم بر تقویت تعاملات و همکاری هر چه بیشتر بین مخابرات و شورای اسلامی شهر تاکید شد.

به گزارش قم نمابه نقل از روابط عمومی مخابرات قم در این دیدار که ظهر سه شنبه انجام شد مهندس دهناد با اشاره به نیاز روزافزون زندگی بشری به ارتباطات گفت: امروزه زندگی انسانها به گونه ای به ارتباطات وابسته است که قطع لحظه ای ارتباطات مخابراتی میتواند صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد نماید.

سیداسدا… دهناد با اشاره به بستر های مناسب ارتباطی در قم افزود: ما آمادگی کامل برای همکاری هر چه بیشتر با شورای شهر و شهرداری در جهت استفاده حداکثری از این بسترها برای ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم داریم.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار کشور به همکاری بسیار خوب شورای اسلامی شهر و شهرداری اشاره کرد و گفت: این همکاری باعث شده است که امکانات خوبی در سطح شهر قم ایجاد شود و ادامه این همکاری میتواند توسعه هر چه بیشتر امکانات مخابراتی را به دنبال داشته باشد.

آقای جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه بر تعامل بیش از پیش شورای شهر و مخابرات تاکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی در این زمینه شد.

وی همچنین از بهره گیری از بسترهای مخابراتی در جهت تسهیل در امور شهروندان تاکید کرد و گفت : ما از هر پیشنهادی که بتواند در جهت رفاه شهروندان و توسعه امکانات آنان نقش داشته باشد استقبال می کنیم.