کتاب «بررسی و تحلیل انتظار در شیعه» منتشر می‌شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از تدوین کتاب «بررسی و تحلیل انتظار در شیعه با رویکرد کارکردشناسی و آسیب شناسی» خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد اظهار کرد: با توجه به این که در گذشته کتاب «انتظار در نگاه اهل سنت» را تدوین کرده بودیم و به چاپ رسیده بود، در این مرحله، پروژه انتظار در نگاه شیعه را تحت عنوان کتاب «بررسی و تحلیل انتظار بر شیعه(با رویکرد کارکردشناسی و آسیب‌شناسی)» به بحث خواهیم کشید.

وی با اشاره به قطبی بودن این پروژه گفت: پروژه مذکور در قطب تعمیق ایمان دینی و باورهای دینی و مقابله با فرق انحرافی قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی به تصویب رسیده و خروجی آن حدود ۳۰۰ خواهد بود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: این پروژه در چهار فاز که فاز اول به ماهیت شناسی انتظار می پردازد که آیا انتظار عام است یا خاص و به مراتب انتظار می‌پردازد؛ فاز دوم، پروژه، به جایگاه انتظار می پردازد، اینکه انتظار در شیعه چه جایگاهی دارد و اینکه احادیث انتظار انتقادی یا غیر انتقادی است.

وی خاطرنشان کرد: در فاز سوم کتاب «بررسی و تحلیل انتظار در شیعه(با رویکرد کارکردشناسی و آسیب شناسی)» به انواع کارکردهای انتظار، از جمله کارکردهای انتقادی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی آن می پردازیم و در فاز چهارم، آسیب شناسی اجتماعی، فردی، سیاسی و… مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.