تکمیل پروژه‌های ورزشی شهرداری تسریع شود

شهردار قم خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌‌های فرهنگی ورزشی مناطق باقیمانده شهر شد.

سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به برنامه‌ شهرداری برای احداث یک مجتمع‌ فرهنگی ورزشی در هر یک از مناطق شهر، اظهار کرد: در سال گذشته این مجتمع‌های ورزشی در مناطق یک و ۶ به بهره‌برداری رسید و در مناطق دیگر نیز باید با سرعت روند تکمیل پروژه پیگیری شده و شاهد بهره‌برداری از این ظرفیت مهم برای جوانان باشیم.

شهردار قم با اذعان به اینکه در جلسات مستمر شورای شهرداران، باید گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های ورزشی ارائه شود، افزود: با توجه به اینکه شهر قم از فقر فضاهای فرهنگی و ورزشی رنج می‌برد، نیاز است که امکانات این حوزه توسعه یابد و شهرداری با نگاه تقویت نشاط و شادابی شهروندان خصوصا جوانان اقدام به احداث فضاهای ورزشی در مناطق شهر کرده است.

سقائیان‌نژاد با تقدیر از مناطق دو، سه و چهار که طبق گزارش‌ها پیشتاز در تکمیل پروژه مجتمع‌های ورزشی هستند، گفت: فعالیت پروژه مجتمع ورزشی در مناطق هفت، هشت و پنج باید تسریع یافته و هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری این فضاهای ورزشی و اختصاص آنها به شهروندان باشیم.

وی همچنین با تقدیر از پیمانکاران فعال و شهرداران پیگیر مناطق برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، اذعان کرد: شهر قم فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری و حضور پیمانکاران فعال برای اجرای پروژه‌های عمرانی است.