کشت گیاهان علوفه‌ای در قم رونق می‌گیرد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: با اجرای طرح‌های آموزشی برای کشاورزان، کشت گیاهان علوفه‌ای مناسب با شرایط اقلیمی قم در سطح مناطق مختلف استان رونق می‌گیرد.

محمدرضا حاجی رضا روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: در راستای اجرای طرح تغییر الگوی کشت استان، برنامه‌های آموزشی برای آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان مناطق مختلف قم با کشت گیاهان علوفه‌ای برگزار و راهکارهای توسعه این نوع کشت ترویج می‌شود.

وی بیان کرد: قم ازجمله قطب‌های مهم دام‌پروری کشور است که تامین علوفه دام در آن اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل تلاش می‌کنیم با همکاری کشاورزان، بخشی قابل‌توجهی از نیاز دامداران به علوفه را در داخل محدوده استان تامین کنیم.

وی ادامه داد: در جریان ترویج کشت گیاهان علوفه‌ای در قم،‌ محصولاتی به کشاورزان معرفی می‌شود که با شرایط آب و هوایی استان سازگار بوده و ازنظر اقتصادی برای بهره‌برداران دارای ارزش‌افزوده اقتصادی باشد.

حاجی رضا گفت: استقبال کشاورزان از این طرح موجب تقویت دامداری استان نیز خواهد شد،‌ چراکه تامین علوفه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دامداران است و اگر آنان بتوانند علوفه موردنیاز خود را در سطح استان تامین کنند، برای ادامه کار ازنظر اقتصادی با شرایط مناسبت‌تری مواجه خواهند شد.

وی بیان کرد: ازآنجاکه جمعیت هدف برای اجرای این طرح در مناطق روستایی استان ساکن هستند،‌ سازمان جهاد کشاورزی قم برنامه‌های مختلفی را در قالب طرح‌های ترویجی و آموزشی به‌صورت میدانی در این مناطق برگزار می‌کند تا کشاورزان استان به‌صورت مستمر با مزایای کشت گیاهان علوفه‌ای آشنا شوند و به سمت آن گرایش پیدا کنند.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

در بخش کشاورزی کل زمین‌های قابل‌کشت قم برابر ۱۰۵ هزار و ۷۳۰ هکتار است که این رقم ۴۶ صدم درصد کل اراضی قابل‌کشت کشور هست؛ مجموع کشت سبز استان شامل ۲۱ هزار هکتار باغ و ۴۴ هزار هکتار زراعت است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۷۴۶ هزار تن شامل ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و ۵۰۰ تن آبزیان و ۳۲۰ هزار تن محصولات دامی است.