راه اندازی دومین شبکه بهداشت شهر قم به‌زودی

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با توجه به این‌که برای شهر قم یک شبکه بهداشت کفایت نمی‌کند، دومین شبکه بهداشت این شهر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

مهدی مصری بیان کرد: شبکه بهداشت جدید در شهر قائم افتتاح می‌شود که از نظر ستادی و مدیریتی کمک کند تا شاخص‌های بهداشتی شهر قم ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تجهیز شبکه بهداشت جدید شهر قم از نظر نیروی انسانی و تجهیزات انجام شده است.

وی همچنین گفت: در راستای توسعه شبکه بهداشتی و درمانی استان در ۲ شهر جعفریه و کهک، ارزیابی میدانی از شبکه بهداشت و درمان این ۲ شهرستان صورت گرفته و در تلاش هستیم کمبودها مرتفع شود و شبکه توسعه یابد.

به گفته مصری، تا یک ماه آینده ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جعفریه افتتاح خواهد شد؛ ساختمان شبکه بهداشت در شهرستان کهک نیز آماده ساخت می‌شود و تا ۶ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: نسبت جمعیت شهرستان‌های جعفریه و کهک برای شبانه‌روزی شدن شبکه بهداشت و درمان در این مناطق کم است، ولی در عین حال در سفر سال گذشته هیات دولت ۱۰ میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شد، ولی هنوز تخصیص داده نشده است.

وی افزود: در نظر داریم ۲۴ پزشک عمومی نیز به شبکه بهداشت شهرستان‌های جعفریه و کهک اضافه شود؛ برای بخش‌های قنوات و دستجرد نیز چند پزشک عمومی اعزام خواهد شد تا کمبودها مرتفع شود./