۴۶ هزار قمی در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

مدیر حج و زیارت استان قم گفت: حدود ۴۶ هزار نفر از این استان تاکنون برای حضور در پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند.

سید حسین موسوی رابطی ابراز داشت: مهلت ثبت نام در سامانه سماح تا ۲۱ مردادماه تمدید شده است.

وی در زمینه شمار گروه های ثبت نامی گفت: در سال های گذشته که سفر اربعین نیاز به ویزا داشت برای تسریع در اعزام زائران تقاضا می شد که گروهی ثبت نام کنند اما امسال با توجه به این که ویزای عراق برداشته شده است بنا بر ثبت نام انفرادی است.

وی ادامه داد: در عین حال از کل ثبت نام کنندگان در سامانه سماح ۲۴ هزار و ۲۷۷ گروه قمی(یک تا چند نفر) حضور دارند.

موسوی رابطی افزود: زائران اربعین در قالب گروه های مردمی به صورت شخصی از شهریورماه به عراق اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: امسال برای اربعین حسینی اعزام کاروانی نداریم و یک هفته تا ۱۰ روز قبل از اربعین کاروانی از قم به عراق اعزام نمی شود.

وی یادآور شد: تمام شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین حسینی که در سامانه سماح ثبت نام می کنند بیمه خواهند شد./