صرف اعتبار ۶ میلیارد ریالی برای باغچه‌سازی در منطقه چهار

شهردار منطقه چهار قم از صرف اعتبار ۶ میلیارد ریالی برای باغچه‌سازی در این منطقه خبر داد. مجید متین‌فر با اشاره به آخرین وضعیت باغچه‌سازی در محدوده منطقه چهار شهر قم، اظهار کرد: این پروژه به طور هماهنگ با دیگر مناطق شهر طی سال‌های اخیر آغاز شده تا بتوانیم شرایط مطلوبی از نظر سیما و […]

شهردار منطقه چهار قم از صرف اعتبار ۶ میلیارد ریالی برای باغچه‌سازی در این منطقه خبر داد.

مجید متین‌فر با اشاره به آخرین وضعیت باغچه‌سازی در محدوده منطقه چهار شهر قم، اظهار کرد: این پروژه به طور هماهنگ با دیگر مناطق شهر طی سال‌های اخیر آغاز شده تا بتوانیم شرایط مطلوبی از نظر سیما و منظر شهری در معابر ایجاد کنیم.
شهردار منطقه چهار قم با بیان اینکه عملیات باغچه‌سازی در سطح منطقه چهار با استفاده از جدول سنگی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ۶ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های این بخش در منطقه چهار هزینه شده است و این پروژه در معابر دیگر منطقه نیز ادامه دارد.
متین فر با بیان اینکه عملیات باغچه سازی در خیابان حقانی به اتمام رسیده است، گفت: عملیات باغچه‌سازی به زودی در خیابان مطهری آغاز می‌شود و بلوارهای آوینی، آیت الله قاضی خرم آبادی نیز در برنامه آینده شهرداری قرار دارد.
وی اذعان کرد: در آینده نیز مابقی خیابانها که نیازمند ترمیم یا باغچه سازی هستند اقدام خواهد شد.
شهرنیوز