آیت‌الله جنتی وزنه اطمینان‌بخش شورای نگهبان رهبری است

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید به اینکه آیت‌الله جنتی وزنه اطمینان‌بخش جامعه در شورای نگهبان رهبری محسوب می‌شود، گفت: ایشان به خاطر تقوا و شجاعتی که دارد حافظ قانون اساسی است.

آیت الله سیدعلی حسینی اشکوری با اشاره به حکم ابقاء آیت الله جنتی در بین فقهای شورای نگهبان توسط رهبر معظم انقلاب و وظایف این شورا بیان داشت: حضور آیت الله جنتی در شورای نگهبان برای انجام صحیح وظایف شورای نگهبان بسیار موثر و اطمینان بخش است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان همواره مقابل کسانی که با قانون اساسی مخالفت کرده‌اند ایستاده‌است، ابراز کرد: تقوایی بسیار بالا سابقه انقلابی و ایستادگی همیشگی بر صراط مستقیم از جمله ویژگی های شخصیتی آیت‌الله جنتی بوده که اجازه نداده این شورا از خط مستقیم انقلاب فاصله بگیرد.

اشکوری به سابقه مبارزاتی آیت الله جنتی پیش از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور ایشان در شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، سبب اطمینان بر سالم باقی ماندن آرا می‌شود و این اطمینان را ایجاد می‌کند که آنچه از صندوق‌های رای بیرون می آید همان آرای واقعی مردم است.

وی  با بیان این که آیت الله جنتی به عنوان یک قاضی جلوی ورود ارکان ناسالم به جمهوری اسلامی را گرفته است، ابراز کرد: عمده حملاتی که به آیت الله جنتی می‌شود از طرف کسانی است که شرایط ورود به ارکان نظام را ندارند و وی با درایت خود جلوی نفوذ آنان را گرفته‌است.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: دسته دومی که به آیت الله جنتی  هجمه می‌کنند دارای اعوجاج فکری هستند و دسته سوم نیز ناآگاهانی هستند که تحت تاثیر دو گروه قبلی قرار گرفتند اما اکثریت جامعه وی را لنگرگاه اطمینان بخش برای حفظ دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانند و به حق ایشان نگهبان خوبی برای جمهوریت و اسلامیت نظام محسوب می‌شود./