ضعف در مستندسازی و تولیدات رسانه‌ای شهدا

دبیر کنگره ملی شهدای استان قم گفت: ضعف بسیار زیادی در منابع مستند دفاع مقدس در استان قم احساس وجود دارد، همچنین در بخش کودک و نوجوان نیز هنوز اقدام خاصی در خصوص کنگره ملی شهدای استان اتفاق نیفتاده است.

علی‌اکبر خوش‌گفتار در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، اظهار داشت: شورای اسلامی خدوم شهر قم طی دو سال گذشته پای‌کار برگزاری کنگره ملی شهدا بوده است.

دبیر کنگره ملی شهدای استان قم ادامه داد: در بخش تولیدات هنری و رسانه‌ای اقدامات انجام‌شده در خصوص برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم ضعیف است و هنوز بسیاری از مردم قم از برگزاری این کنگره باشکوه بی‌اطلاع هستند.

وی اضافه کرد: ضعف بسیار زیادی در منابع مستند دفاع مقدس در استان قم احساس وجود دارد، همچنین در بخش کودک و نوجوان نیز هنوز اقدام خاصی در خصوص کنگره ملی شهدای استان اتفاق نیفتاده است./