تبلیغات عرضه و استعمال دخانیات ممنوع است

معاون قضایی حقوق عامه دادستان قم با تاکید بر ضرورت آموزش و اقناع آحاد جامعه در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر نحوه عرضه مواد دخانی و مصرف آن گفت: هرگونه تبلیغات محصول‌های دخانی در سطح شهر و فضای مجازی به هر نحو ممنوع و جرم تلقی می‌شود.

به نقل از روابط عمومی دادگستری کل قم، علی اصغر سلطانی در جلسه کارگروه ساماندهی صنوف عرضه کننده محصول‌های دخانی که در دادسرای قم با حضور نمایندگان نهادهای مسئول برگزار شد افزود: این تصمیم بر اساس مواد ۴ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و مواد ۲ تا ۶ آیین نامه اجرایی همین قانون صورت می‌گیرد.

وی بر فعال شدن دبیرخانه و دستگاه‌های مسئول در این حوزه تاکید کرد و گفت: دسترسی آحاد جامعه به مواد دخانی در سطح شهر باید محدود شود.

معاون دادستان قم با تاکید بر جایگاه فرهنگی استان و فضای معنوی شهر قم به عنوان حرم اهل بیت (ع) گفت: مراکز مجاز فروش مواد دخانی باید از حرم مطهر، نهادهای فرهنگی و مراکز آموزشی فاصله داشته باشند و سازمان صمت با همکاری دستگاه‌های تابع، مسئول بازرسی و نظارت در این حوزه است.

سلطانی با اشاره به اینکه هیچ تابلوسازی حق ساختن تابلوی تبلیغات مواد دخانی را ندارد تصریح کرد: با عنایت بر جرم بودن تبلیغات دخانیات، برای جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی و صفحه‌های مجازی تبلیغی مهلت تعیین و ابلاغ شده است و در صورت مشاهده تخلف‌ها، پیگیری و برخورد قضایی در این خصوص انجام خواهد شد./