اکران تبلیغات محیطی تسلیت به آبادان

به‌منظور ابراز همدردی با مردم آبادان، بنرهایی با #آبادان تسلیت در سطح شهر توسط شهرداری قم اکران کرده است.

چندروزی است که از حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل شهر آبادان و به‌تبع آن فوت برخی از هموطنان عزیز در این حادثه ناگوار می‌گذرد.

در این زمینه شهرداری قم نیز هم‌راستا با ابراز تسلیت با مردم خونگرم آبادان، بنرهای تسلیت به آبادان را با #آبادان تسلیت در سطح شهر اکران کرده است.

در این اکران محیطی، بر همدردی مردم قم با مردم شهر آبادان تأکید شده است./