تکمیل انتقال صنوف نیاز به اعتبارات سنگین دارد

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: تکمیل انتقال صنوف نیاز به اعتبارات سنگین داشته و شهرداری برای این امر تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه کرده که اگر اعتبار مناسبی تزریق شود ساماندهی نیز با سرعت انجام می‌شود.

حسین صابری با اشاره به اهمیت ساماندهی و انتقال مشاغل به شهرک صنوف اظهار داشت: از دوره‌های گذشته شورای شهر ساماندهی مشاغل به‌ویژه مشاغل مزاحم در دستور کار مدیریت شهری بوده و سازمان میادین شهرداری متولی این اقدام بوده است.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، معاونت خدمات شهری و تخلفات شهری بدون تنش کار ساماندهی و انتقال این صنوف را در برنامه خود دارند.

وی با بیان اینکه به دنبال ساماندهی این مشاغل در مجموعه‌ای مانند شهرک خودرو و صنوف هستیم که در این راستا تأمین زیرساخت‌ها، خیابان‌سازی، جدول‌گذاری و بلوارسازی صورت گرفته است، افزود: زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مخابرات برای این شهرک‌ها صورت گرفته و خوشبختانه تاکنون ۹۵ درصد آهن‌فروش‌ها در این شهرک منتقل‌شده‌اند .

صابری با تأکید بر اینکه ۴۰۰ واحد برای آهن‌فروش‌ها و ۵۰۰ واحد برای صنف درب و پنجره آماده‌سازی شده است، تصریح کرد: تکمیل انتقال صنوف نیاز به اعتبارات سنگین داشته و شهرداری برای این امر تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه کرده که اگر اعتبار مناسبی تزریق شود ساماندهی نیز با سرعت انجام می‌شود.

انتهای پیام/