تشکیل کارگروه رصد میدانی پروژه‌های مصوب سفر رییس جمهوری به قم

با دستور استاندار قم و با هدف بررسی وضعیت پیشرفت و راستی آزمایی فعالیت های صورت گرفته، کارگروه رصد میدانی پروژه های مصوب سفر رییس جمهوری به قم تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، پیرو سفر رییس جمهوری به قم در اسفند سال ۱۴۰۰ و تصویب ۱۵۶ طرح عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کارگروه ویژه ای جهت بازرسی و راستی آزمایی پیشرفت این پروژه ها و پیگیری اعتبارات مصوب، در استانداری قم تشکیل شد.

این کارگروه که در راستای تاکید استاندار قم مبنی بر جذب به موقع اعتبارات پروژه های مصوب سفر و پیگیری اجرای این طرح ها تشکیل شده است،‌ در قالب ۶ تیم به صورت ۱۵ روز یکبار از پروژه ها بازدید می کنند.

شایان ذکر است گزارش های میدانی جمع آوری شده در این بازدیدها در دبیرخانه مصوبات سفر ثبت می شوند.

انتهای پیام/