تجلیل از مدافعان سلامت و پرچمداران مواسات و همدلی

عکس : مهدی مریزاد

فعالان در عرصه سلامت و فعالان در رزمایش مواسات همدلی در سطح استان قم عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی نماینده آستان قدس رضوی در استان قم تجلیل شدند./ منبع : خبرگزاری فارس