تعامل مناسب بین مدیران استان و پیمانکار پروژه قطار شهری

استاندار قم بر تعامل مناسب بین مدیران استان و پیمانکار پروژه قطار شهری تاکید کرد.

بهرام سرمست در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست شورای سازمان قطار شهری که برای بررسی مشکلات مترو قم در استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت و تاثیر پروژه های قطار شهری در توسعه استان، اظهار کرد: پروژه مترو قم یکی از پروژه های اولویت دار استان است.

سرمست با تاکید بر تعامل مناسب بین مدیران استان و پیمانکار پروژه قطار شهری، ادامه داد: خوشبختانه همکاری و هم افزایی خوبی در زمینه اجرای به موقع پروژه مترو قم در استان وجود دارد.

استاندار قم با بیان لزوم اجرای هرچه سریع تر این پروژه ها، خاطرنشان کرد: اجرای فاز اول پروژه مترو تا پایان سال ۹۹ از انتظارات اصلی مدیریت استان است .