تدوین برنامه‌های مدیریت بحران مبتنی بر اصول پیشگیرانه

شهردار منطقه یک قم گفت: در برنامه‌ریزی مدیریت بحران سیاست پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد نه اقدامات واکنشی. مهدی اصفهانیان مقدم در حاشیه جلسه مدیریت بحران که با حضور مدیر بحران شهرداری و اعضاء ستاد مدیریت بحران منطقه یک درساختمان شهرداری منطقه برگزار شد، بیان داشت: در برنامه‌ریزی مدیریت بحران سیاست پیشگیرانه در اولویت قرار […]

شهردار منطقه یک قم گفت: در برنامه‌ریزی مدیریت بحران سیاست پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد نه اقدامات واکنشی.

مهدی اصفهانیان مقدم در حاشیه جلسه مدیریت بحران که با حضور مدیر بحران شهرداری و اعضاء ستاد مدیریت بحران منطقه یک درساختمان شهرداری منطقه برگزار شد، بیان داشت: در برنامه‌ریزی مدیریت بحران سیاست پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد نه اقدامات واکنشی و با اجرای برنامه های آموزشی مدرن و اصول پیشگیرانه از بروز شرایط و اعمال ناایمن و ایجاد شرایط بحرانی در سطح مناطق جلوگیری بعمل آید.
شهردار منطقه یک قم تصریح کرد: در سالهای گذشته در سطح بوستان‌های منطقه اقداماتی نظیر ایمن سازی سیستم برق و پایه های روشنایی در دستور کار قرار گرفت و شاید همین طرح سهم کوچکی از پیشگیری خطرات بعد از وقوع حادثه و بحران را داشته باشد.
اصفهانیان مقدم اضافه کرد: منطقه یک با توجه به بافت قدیمی و بافت که دارد (خصوصا در مناطق قدیمی و بافت فرسوده آذر) باید برنامه ریزی جامعی در جهت ارتقاء سطح ایمنی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در بازار کهنه که یکی از مکان های بسیار قدیمی و البته پرخطر و حادثه خیز می باشد اقدامات پیشگیرانه‌ای در حال انجام است که در صورت وقوع حادثه بتوانیم کمترین خسارات از نظر مالی و جانی را داشته باشیم.
شهردار منطقه یک قم همچنین افزود: احداث سوله بحران نیز در منطقه در مرحله طراحی می باشد و انتظار می رود با اجرا و احداث این سوله فضای مناسبی در صورت بروز شرایط اضطراری و بحرانی فراهم گردد.
اصفهانیان مقدم در پایان از زحمات همکاران در مدیریت بحران تشکر و قدردانی نمود و تصریح کرد: ضمن برنامه ریزی در راستای آموزشهای مدرن جهت همکاران و با ارزیابی و ریسک در سطح مناطق و تدوین طرح های واکنش در شرایط اضطراری نسبت به ارتقاء سطح ایمنی در مناطق اقدام گردد.
شهرنیوز