معماری تحقق شهر هوشمند توسط ستاد شهر هوشمند شهرداری

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: الکترونیکی سازی خدمات پیش‌زمینه‌ای برای هوشمند سازی شهر است که در پی آن داده‌ها گردآوری شده و تحلیل می‌شود و بستر تصمیم‌سازی هوشمند را فراهم می‌کند.

همایون یزدان پناه امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه ستاد شهر هوشمند یک نهاد چند وظیفه‌ای است که یکی هماهنگ‌سازی عوامل مختلف داخل شهرداری و خارج از شهرداری در راستای ایجاد شهر هوشمند است، اظهار کرد: وقتی قرار است یک شهرداری هوشمند شود ابتدا باید شهرداری الکترونیکی شود و سپس داده‌هایی که از قبل سامانه‌های الکترونیکی ایجاد می‌شود جمع‌آوری شده و تحلیل شده و بعد از تحلیل تصمیم‌سازی شود.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم ادامه داد: این تصمیم سازی یا به سامانه‌های هوشمند ارائه می‌شود یا مدیران؛ تفاوت سامانه‌های الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند در این است که سامانه‌های الکترونیکی فرآیندهای الکترونیکی شده حوزه‌ها هستند یعنی اگر در سیستم شهرسازی پرونده دستی به جریان می‌افتد در سامانه‌های الکترونیکی این پرونده الکترونیکی شده و سیستم به سیستم می‌چرخد اما سامانه هوشمند براساس اطلاعات دیجیتالی که از گردش فرآیندهای الکترونیکی ایجاد می‌شود مثل اینکه در چه منطقه‌ای بیشترین درخواست برای صدور پروانه بوده یا بیشترین درآمد وجود داشته و چه درخواست‌هایی بیشتر بوده، سیستم‌های هوشمند اطلاعات را تحلیل کرده و پیشنهاد تصمیم می‌دهند.

یزدان پناه تصریح کرد: اولین پیشنهاد در این زمینه به شهروندان است؛ بعد از شهروندان به خود مدیران و مناطق است که مثلا در شهرسازی افت صدور پروانه بوده که دلیل یابی کرده و مشکل را حل کنید و به تصمیم‌سازی کمک می‌کند به عنوان مثال در اسنپ این وضعیت هوشمند پیش‌بینی شده که نزدیک‌ترین خودرو را به شما پیشنهاد می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه برای داشتن سامانه‌های هوشمند در شهرداری باید ابتدا سامانه‌های الکترونیکی داشته و بستری ایجاد شود که این سامانه ها گرد هم آیند و سیستم‌های تحلیلگر داده مستقر شوند که بخش دوم در اختیار ستاد شهر هوشمند است، گفت: مثلا صدور کارت هوشمند شهروندی و مسائل شهروندی و… با سازمان فاوا است اما معماری شهرداری هوشمند با ستاد شهر هوشمند است.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم اذعان کرد: بعد از معماری تدوین نقشه راه برای رسیدن به مقصد با ستاد شهر هوشمند است؛ برنامه‌ریزی رسیدن به شهرداری هوشمند و پیگیری برنامه‌ریزی رسیدن به شهر هوشمند با ما است و تعاملاتی که باید شهرداری با سایر دستگاه‌ها انجام دهد برای اینکه به شهر هوشمند برسیم توسط ستاد انجام می‌شود.