منتخبین مجلس چرا به افطاری‌های مجلل دعوت می‌شوند؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پستی که به تازگی در صفحه مجازی خود منتشر کرد گفت: همکارانی که با عناوین مختلف فراکسیونی، منتخبین را برای افطار که بعضاً در مکان‌های مجلل برگزار می‌شود دعوت می‌کنند بدانند با حضور تعداد زیادی عناصر انقلابی در مجلس یازدهم ره به جایی نخواهند برد.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پستی که به تازگی در صفحه مجازی خود منتشر کرده است تأکید کرد: مجلس یازدهم مجلس شفافیت است.

وی در ادامه این پست عنوان کرده است: همکارانی که با عناوین مختلف فراکسیونی، منتخبین را برای افطار که بعضاً در مکان‌های مجلل برگزار می‌شود دعوت می‌کنند بدانند با حضور تعداد زیادی عناصر انقلابی در مجلس یازدهم ره به جایی نخواهند برد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش انتهایی پست خود اذعان کرده است: اسامی این افراد نیز اعلام می‌شود، فقط بعداً کسی گلایه نکند.