“جلالی” به‌عنوان رئیس شورای شهر قم ابقا شد

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر قم در دوره پنجم- سال دوم گفت:  در این جلسه عبدالله جلالی با کسب ۱۳ رأی در سمت رئیس شورای شهر قم ابقا شد. محمود مسگری با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر قم در دوره پنجم- سال دوم اظهار داشت: در […]

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر قم در دوره پنجم- سال دوم گفت:  در این جلسه عبدالله جلالی با کسب ۱۳ رأی در سمت رئیس شورای شهر قم ابقا شد.

محمود مسگری با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر قم در دوره پنجم- سال دوم اظهار داشت: در این جلسه عبدالله جلالی با کسب ۱۳ رأی در سمت رئیس شورای شهر قم و حسن بختیاری با کسب ۱۳ رأی در سمت نایب‌رئیس شورای شهر قم ابقا شدند.

وی افزود: همچنین آقایان حسن مالکی نژاد با کسب ۱۳ رأی به‌عنوان منشی اول، حسن طلایی با کسب ۱۳ رأی به‌عنوان منشی دوم و حسین اسلامی با کسب ۱۳ رأی به‌عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در دوره پنجم- سال دوم انتخاب شدند.

سخنگوی شورای شهر قم در مورد انتخابات اعضای کمیسیوهای تخصصی شورای اسلامی شهر قم نیز اعضای این کمیسیون‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به ترتیب آقایان: حسن مالکی نژاد، سید محمد آتش زر، علیرضا احمدی قمی، عبدالله جلالی و سید مجتبی سبحانی و کمیسیون برنامه‌وبودجه و سرمایه‌گذاری به ترتیب آقایان: مجید اخوان، سید محمد آتش زر، حسن بختیاری، علیرضا احمدی قمی، حسن طلایی، محسن محرری و زین‌العابدین قراچورلو هستند.

کمیسیون حقوق و نظارت به ترتیب آقایان: حسین اسلامی، علیرضا احمدی قمی، مجید اخوان، محمود مسگری و عبدالله جلالی بوده و کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین به ترتیب آقایان: سید مجتبی سبحانی، حسن طلایی، حسن بختیاری، حسن مالکی نژاد، محمود مسگری، محسن محرری و مجید اخوان هستند.

کمیسیون شهرسازی و معماری به ترتیب آقایان: محمود مسگری، سید مجتبی سبحانی، سید محمد آتش زر، زین‌العابدین قراچورلو، حسن طلایی، حسین اسلامی و روح‌الله امرالهی و کمیسیون عمران و حمل‌ونقل به ترتیب آقایان: روح‌الله امرالهی، محمود مسگری، زین‌العابدین قراچورلو، حسن مالکی نژاد و محسن محرری هستند.

مسگری افزود: از شش کمیسیون تخصصی شورای شهر قم کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، خدمات شهری و امور زائرین و شهرسازی و معماری با هفت عضو و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و نظارت و عمران و حمل‌ونقل با پنج عضو تشکیل‌شده و روسای این کمیسون ها در ابتدای شهریورماه در اولین جلسه داخلی کمیسیون‌های مزبور انتخاب می‌شوند.

تسنیم