تصاویری از حضور بانوان طلبه جهادگر در بیمارستان شهید بهشتی قم

با شیوع ویروس کرونا در کشور بانوان طلبه جهادی برای کمک رسانی به کادر درمان و خدمت رسانی به بیماران کرونایی در بیمارستان ها حضور پیدا کرده و به مبارزه با این ویروس منحوس پرداختند. تصاویر زیر روایتی است از حضور بانوان طلبه جهادگر قمی در بیمارستان شهید بهشتی قم
منبع: حوزه نیوز قم