تکمیل مطالعات بهینه‌سازی پساب برای فضای سبز تا ۲ ماه آینده

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: پروژه مطالعات بهینه‌سازی پساب در حال انجام است و تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد.  پیام جوادیان با اشاره به میزان همکاری نهادهای استان برای توسعه فضای سبز و تامین منابع آبی، اظهار کرد: سازمان پارک‌ها در بحث آب به طور مستقیم با شرکت آب […]

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: پروژه مطالعات بهینه‌سازی پساب در حال انجام است و تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد.

 پیام جوادیان با اشاره به میزان همکاری نهادهای استان برای توسعه فضای سبز و تامین منابع آبی، اظهار کرد: سازمان پارک‌ها در بحث آب به طور مستقیم با شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب مرتبط است و در زمینه کاهش مصرف آب و تکمیل شبکه آب خام همکاری داریم، البته در زمینه جداسازی آب شرب نیازمند همکاری بیشتری هستیم.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با توجه به پیگیری واگذاری حق انشعاب پساب، گفت: این کار در مرحله تنظیم موافقت‌نامه است و در مرحله اول قرار است ۲۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه شده در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ البته قرار است برای حداقل شدن ریسک تصفیه ثانویه نیز صورت گیرد.
جوادیان با بیان اینکه پروژه مطالعات بهینه‌سازی پساب در حال انجام است و تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد، اضافه کرد: بحث شرعی استفاده از پساب نیز با اختلاط آن با میزان مشخصی آب حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه استفاده از پساب در مرحله اول برای بوستان‌های حاشیه شهر است، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک به اجبار پساب را برای بوستان‌های شهری نیز استفاده خواهیم کرد؛ تا زمانی که پساب به اندازه ایمنی و استاندارد لازم نرسد قطعا در فضای سبز شهری استفاده نخواهد شد.
شهرنیوز