گروه‌های جهادی پیشگام تحقق «جهش تولید»

در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری، نیروهای جهادی از آن جا که تصدی‌گر و ذی نفع نیستند می‌توانند به عنوان حلقه میانی وارد گود شده و به رفع مشکلات در این باره کمک شایان توجهی کنند

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، در این که اقشار گوناگون مردم بر اساس توانایی‌ها و قابلیت‌های خود در تحقق شعار سال جاری مبنی بر”جهش تولید” می توانند به ایفای نقش بپردازند، شکی نیست اما در این بین، برخی گروه‌ها و اقشار، ویژگی‌ها و تمایزاتخاصی نسبت به دیگران دارند که از آن جمله گروه‌های جهادی و جهادگران بی ادعای بسیجی است که در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های ناظر به اقتصاد مقاومتی، درخشیده و با اخلاصی کم نظیر، حماسه‌هایی از جنس خدمت صادقانه آفریده اند.

از سوی دیگر به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، جوانان جهادی چون نقاط ضعف دولت و بخش خصوصی را ندارند می‌توانند حلقه وصل خوبی بین زنجیره‌های تولید باشند، ضمن آن که به دلیل روحیه جهادی و انقلابی خود را محصور در رسم و رسومات دست و پاگیر بروکراتیک نمی کنند.

از سوی دیگر گروه‌های جهادی می‌توانند در اتصال زنجیره‌های مختلف تولید نقش آفرینی کنند، از این حیث که برای وصل کردن زنجیره‌های تولید به یکدیگر نیاز به حلقه وصل است و حال آن که تجربه نشان داده که در بسیاری از مواقع، دولت و بخش خصوصی توان این کار را ندارند، چرا که یکی ماهیتاً تصدی گری می‌کند و دیگری ذی نفع اقتصادی است و لذا همین جاست که ضرورت فعالیت و نقش آفرینی نیروهای جهادی خود را نشان می دهد.

به دیگر سخن، نیروهای جهادی از آن جا که تصدی‌گر و ذی نفع نیستند می‌توانند به عنوان حلقه میانی وارد گود شده و به رفع مشکلات در این باره کمک شایان توجهی کنند، کما این که در عرصه سازندگی و اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط به ساخت منازل سیل‌زدگان و زلزله زدگان، تجربه بسیار موفقی داشته اند که دوست و دشمن به آثار و برکات آن معترف است.

در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار هسته جهادی در کل کشور وجود دارد که عملکرد آن‌ها در قضایای مربوط به کرونا نیز شاخص بوده، کما این که در بحث تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده همگان شاهد نقش آفرینی بسیار شاخص گروه‌های جهادی اعم از خواهران و برادران بوده اند و الگوی موفق ارائه شده در این زمینه می تواند در سال‌های پیش رو، شاخص مهمی برای رونق و جهش تولید به شمار رود.

در سطح استان قم نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ، حدود ۳ هزار بسیجی جهادگر در قالب ۱۵۰ گروه جهادی در ابعاد و عرصه‌های مختلف به فعالیت پرداخته‌اند که از آن جمله حضور چشمگیر آن‌ها در تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده به عنوان یکی از عرصه‌های مهم تولید داخلی آن هم در این ایام کرونایی بوده است.

البته مسلم است که برای فعالیت هر چه بهتر جهادگران در زمینه رونق و جهش تولید باید زمینه‌ها و بسترهای لازم از سوی دولت و حاکمیت فراهم شود که اگر این مهم تحقق یابد، بی گمان شتاب فعالیت‌های جهادی بیشتر شده و انسجام و اثرگذاری آن‌ها دوچندان خواهد شد.

ان‌شاءالله با شکست ویروس نحس کرونا در ادامه سال “جهش تولید” بیش از پیش نقش آفرینی جهادگران بی ادعا در زمینه کمک به رونق و جهش تولید در سطح استان قم را نظاره گر خواهیم بود.

===========================

سرهنگ پاسدار محمود داود آبادی
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم
===========================