به نام «پدر»، به نام «معلّم»

این روزها، نوزادی با نام «علیرضا» یادآور مکتب «سلیمانی» ها و «مظفری نیا»هاست، همان معلّمانی که بالندگی را تدریس می کنند تا مسیر متعالی تربیت و خدمت به بشریت تداوم یابد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، خبر به دنیا آمدن نوزادِ شهید سرافراز «شهروز مظفری نیا»، باز هم داغ سیزدهم دی ماه ۹۸ را زنده کرد، همان روزی که سردار دل ها، قاسم سلیمانی و همراهانش آسمانی شدند و ما ماندیم و یک دنیا سوز و گداز.

پس از آن بود که پیام کم نظیر حضرت آقا و قدردانی بی نظیر مردم جهان از آن حماسه سازان، شُکوهی عاشورایی و اربعینی آفرید و ضمن آن که دستاوردهای انقلاب اسلامی را به رُخ جهانیان کشید، آرمان هایی مانند «بندگی»، «عدالت»، «انسانیت» و «آزادی» را دوباره بر سر زبان ها انداخت.

سلیمانی، ابومهدی و دیگر حاضرانِ آن عروج، شهادت را در آغوش گرفتند و در تمام ذرّات عالََم منتشر شدند تا همچنان بذر حماسه و ایثار بپاشند و در عین حال که به یاران و همراهان، امید و خودباوری هدیه می دهند، خواب را از چشم دشمنان بربایند.

 

«علیرضا» در لباس «شهروز»

و این حکایت همچنان ادامه دارد، حکایت حضور، تجلّی، عروج و تولدی دوباره.

اما اینک تولدی در بهار ۹۹، یاد و خاطره عروج زمستان ۹۸ را زنده کرده است.

شهروز مظفری نیا یکی از همان حماسه سازان و مردی از دیار کریمه اهل بیت (س) دوباره پدر شده است، همو که سال ها قبل لباس سبز خدمت پوشید تا مُخلصانه در خدمتگزاری به مردم میهن و بلکه خدمتگزاری به بشریّت سر از پا نشناسد.

اکنون نهال دیگری از همین تبار در شهر جهاد و بصیرت سر برآورده است تا ادامه دهنده همان راه باشد: «علیرضا مظفری نیا».

شهروز اگرچه خودش در دی ماه ۹۸ دوباره متولد شد، اما امروز باز هم در قامت یک «علیرضا» سر برآورده است تا نویدبخش آینده ای روشن و امیدوارانه از تجلّی سربازان خمینی کبیر (ره) باشد.

 

«علیرضا» و حکایت «معلّمان حماسه ساز»

و خوشا به حال «علیرضا» که از همین بدو تولد، دو معلّم حماسه ساز یعنی پدری شهید و مادری فداکار و صبور دارد تا از آنان درس عشق و معرفت بیاموزد و عاقبت به خیر شود.

او در کنار مادر و دو خواهرش، از رشادت های پدر خواهد شنید و خواهد دانست که «شهروز مظفری نیا»، افتخار همراهی مردی را داشت که افتخار زمانه خود بود، مردی که جهان در برابر او سر تعظیم فرود آورد و او را «معلّمی حماسه ساز» دانست، مردی که «سردار دل ها» بود و از همین مردمی بودن، به اوج رسید و ماندگار شد.

روزتان مبارک معلّمان حماسه ساز!
و امروز، روز گرامیداشت همین معلّمان است، معلّمانی که در سنگر مدرسه، سنگر کار و یا سنگر جهاد، تعلیم می دهند و حماسه می آفرینند.