اجرای پروژه‌های بیولوژیکی در ۱۷ هزار هکتار از مراتع استان قم

رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، از اجرای هشت هزار و ۵۰۰ هکتار فعالیت بیولوژیکی و فعالیت‌های بیومکانیکی در مراتع قم خبرداد.

محمود دلشادفر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اینکه حوضه‌های اصلی آبخیز استان قم در چهار منطقه قم‌رود، سلمان زواریان، طغرود و کهک کبار قرار دارد، اظهار داشت: این چهار حوضه شامل ۷۰ زیر حوضه می‌شود که استفاده بهینه از منابع آبی این حوضه‌ها با اجرای پروژه‌های آبخیزداری در زیر حوضه‌ها دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: در ۳۵ زیرحوضه بیش از ۶۰۰ بند مختلف با حجمی بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال ایجاد شده است که این فعالیت‌های مکانیکی جدای از فعالیت‌های بیولوژیکی و بیومکانیکی است.

رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: در مجموع ۸۵۰۰ هکتار فعالیت بیولوژیکی از جمله نهال‌کاری، بذرکاری و کپه‌کاری با اعتباری بالغ بر ۲۹ هزار و ۴۹۳ میلیون ریال به همت معاونت آبخیزداری در زیر حوضه‌های آبخیز استان قم دنبال شده است.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های بیومکانیکی نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۸ میلیون ریال در ۸۵۰۰ هکتار از مساحت زیر حوضه‌های استان قم دنبال شده که این فعالیت‌ها ترکیبی از پروژه‌های بیولوژیکی و مکانیکی است.

دلشادفر با بیان اینکه اجرای پروژه‌های بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دنبال می‌شود، تصریح کرد: پیمانکاران داوطلب می‌توانند در مناقصه‌ای که به صورت متمرکز و ملی به اجرا گذاشته می‌شود شرکت کنند و پیمانکاران برنده مناقصه اجرای پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت.

وی از آشنایی پیمانکاران بومی استان قم با شرایط منطقه و شیوه اجرای عملیات یاد کرد و ادامه داد: در انتخاب پیمانکاران بیشتر به دنبال استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی هستیم تا بتوانیم به نتایج مطلوب‌تری در اجرای پروژه‌ها برسیم.

دلشادفر با اشاره به کمبود منابع انسانی در اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: برای نظارت بر عملکرد پروژه‌ها و با توجه به پراکندگی و حجم قابل توجه آن‌ها، با شرکت‌های مشاور قرارداد می‌نویسیم تا بتوانیم پروژه‌ها را به شیوه مطلوب نظارت کنیم.