کارگران ساختمانی قم شناسنامه‌دار می‌شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی کارگران ساختمانی را سبب حفظ کرامت کارگران ساختمانی دانست و گفت: با ساماندهی این قشر از جامعه، عملاً تا یکی دو سال آینده دیگر کارگری در سطح خیابان نخواهیم داشت.

به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، مصطفی کاویانی طی سخنانی به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر در محل خانه کارگر قم، اظهار داشت: در جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا با استاندار مصوب شد که اجاره یک سال مرکز انجمن کارگران ساختمانی را شهرداری پرداخت کند و زمینی را برای ساماندهی کارگران ساختمانی اختصاص یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با تأکید بر حفظ کرامت کارگران ساختمانی گفت: با ساماندهی کارگران ساختمانی عملاً تا یکی دو سال آینده دیگر کارگری در سطح خیابان نخواهیم داشت.

کاویانی شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی کارگران ساختمانی را سبب حفظ کرامت کارگران ساختمانی دانست و گفت: با طراحی نرم‌افزاری برای ساماندهی این کارگران امیدواریم دیگر هیچ کارگری بر سر چهارراه‌ها نایستد.
وی طراحی نرم‌افزاری برای ساماندهی کارگران ساختمانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: نخستین باری است که استانداری از ساماندهی کارگران ساختمانی حمایت می‌کند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

به گفته مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قم شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی کارگران ساختمانی ازنظر امنیتی به صلاح استان بوده و باید این کار انجام شود.

کاویانی با بیان اینکه اختصاص ساختمانی برای ساماندهی کارگران ساختمانی مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا است، ابراز کرد: اگر ساختمان دیگری نیز برای کاریابی کارگران ساختمانی ایجاد شود بسیار مطلوب است اما فعلاً باید به همین زمین بسنده کنیم.

وی در پایان با تأکید بر وجود تک‌صدایی در میان اعضای خانه کارگری برای احقاق حقوق کارگران ساختمانی اظهار داشت: تا زمانیکه زمین به کارگران اختصاص یابد و مراحل واگذاری زمین طی شود، اجاره یک سال مرکز انجمن کارگران ساختمانی را باید شهرداری پرداخت کند.