دیدگاه‌های مختلف سبب تضعیف شوراها شده است

نایب‌ رئیس شورای شهر قم با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

حسن بختیاری در گفت و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم، با بیان جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی اظهار داشت: در قانون اساسی در فصول مختلف به مسئله شوراها و اهمیت آن پرداخته‌ شده و موضوعات مختلفی در مورد شوراها مطرح‌ شده که حاکی از جایگاه رفیع شوراها در کنار سایر بخش‌های حاکمیت است.

نایب‌ رئیس شورای شهر قم افزود: متأسفانه آنچه امروز از شوراها می بینیم یک نهاد تاثیرگذار و اساسی در اداره شهرها نیست.

وی به بیان تجارب کشورهای مختلف پیرامون نقش شوراها در اداره شهر پرداخت و گفت: تجربه اداره شهرها در کشورهای مختلف توسط مدیریت شهری موضوع جدیدی نبوده و بسیاری از شهرها حتی با سابقه بیش از ۱۰۰ سال به‌صورت شورایی اداره می‌شوند.

بختیاری ادامه داد: شوراها در این کشورها از دل مردم مسئولیت را به عهده گرفته‌اند و از این‌ جهت به زندگی شهری و مسائل آن آشنایی کامل دارند و در نتیجه با رویکرد جامع می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
عضو شورای شهر قم بیان کرد: اصل یک‌صدم قانون اساسی تصریح دارد که پیشبرد سریع برنامه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با نظارت شوراها انجام می‌شود، در واقع گستردگی فعالیت شوراها در این اصل تبیین شده و همه بخش‌های زندگی مردم در یک محدوده را در برمی‌گیرد.

وی ابراز کرد: در اصل یک صد و سوم نیز مشخصاً اظهار می‌کند استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.

بختیاری عنوان کرد: این‌ها همه نشانگر این است که جایگاه شوراها بر اساس دیدگاه بزرگانی که در سال ۵۸ قانون اساسی را نوشته و تصویب کردند نگاه جامعی بوده است اما در حال حاضر شوراها با عوامل محدودکننده زیادی روبه رو هستند و عملاً چند پارچگی شهری به‌جای مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها حاکمیت دارد.

نایب‌رئیس شورای شهر قم با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مجموعه نظام و حاکمیت باید شوراها را بخشی از حکومت محلی بپذیرد و به آن‌ها نقش‌های خودش را تنفیذ کند و یا از خیر کار شوراها عبور کرده و بگذرد.

وی نام‌گذاری نهم دی‌ماه به نام روز شوراها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: روز دوازدهم اردیبهشت دستور تشکیل شورای شهر و روستاها از سوی امام راحل صادر شد که به آن به ‌عنوان یک تجربه جهانی و یادگار معمار انقلاب باید توجه بیشتری شود.

نایب‌رئیس شورای شهر قم در پایان با تأکید بر اینکه دیدگاه‌های مختلف مجلس، دولت و شورای نگهبان به شوراها سبب تضعیف شوراها شده است، بیان کرد: امیدواریم مجموعه نظام در این زمینه به تصمیم واحدی برسد و شوراها در همه بخش‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند مثمرثمر باشد.