تداوم روند تعطیلی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و اماکن مذهبی

استاندار قم با اشاره به تداوم محدودیت در اماکن مذهبی و زیارتی قم تا پایان اردیبهشت گفت: برداشتن محدودیت ها منوط به بهبود وضعیت شیوع بیماری کرونا است.

بهرام سرمست استاندار قم در حاشیه جلسه ویدئوکنفرانس ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست رئیس جمهوری و با حضور استانداران اظهار کرد: طبق تصویب ستاد ملی کرونا، همه ی شهرهای کشور بر اساس معیارهای مرتبط با شیوع کرونا به سه منطقه سفید، زرد و قرمز تقسیم شده اند.

استاندار قم با بیان اینکه در شهرهای با وضعیت سفید گشایش هایی از جهت اجتماعات مذهبی ایجاد شده است افزود: در این شهرها نیز اصل بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی است.

وی با بیان اینکه در شهرهای زرد و قرمز محدودیت ها ادامه خواهند داشت افزود: شهر قم نیز هنوز دارای وضعیت سفید نیست و از این رو براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اماکن زیارتی و مراسم مذهبی در قم تا پایان اردیبهشت با محدودیت همراه خواهند بود.

سرمست با اشاره به ارزیابی وضعیت شهرهای کشور به صورت دوره ای ادامه داد: یکی از معیارها برای اعلام وضعیت سفید در شهرستان ها این است که بستری و فوتی جدید نداشته باشند که هنوز در قم محقق نشده است.

استاندار قم همچنین با بیان اینکه پایان ساعت کار پاساژها و اماکن مسقف در نقاط گرمسیر بر اساس نظر استانداران تا ساعت ۲۰:۰ قابل تمدید خواهد بود خاطرنشان کرد: استفاده اجباری از ماسک در وسائط حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس نیز در دست بررسی توسط ستاد ملی کرونا است.

سرمست در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از شهروندان قمی به دلیل همراهی با سیاست های دولت در راستای مقابله با کرونا ادامه داد: طرح مواسات و همدلی برای کمک به افراد آسیب دیده و نیازمند نیز در استان قم، با همراهی بسیار خوب خیرین و مردم در حال اجراست.