بسته حمایتی از واحدهای تولیدی در قم به‌زودی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: با توجه به تحت تأثیر قرارگرفتن برخی از واحدهای تولیدی و کاهش درآمدها، بسته‌های حمایتی برای این واحدها تعریف‌شده است که به‌زودی تصویب و در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

مهرداد غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، به شرایط کنونی استان و کشور در تأمین کالاهای بهداشتی و پزشکی اشاره و از راه‌اندازی ۲۰ واحد تولیدی در حوزه کالاهای بهداشتی و درمانی در استان قم خبر داد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌هایی که در این مدت کوتاه انجام‌شده و کمک خیرین توانسته‌ایم ۲۰ واحد تولیدی راه‌اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیازهای استان را تأمین کنیم.

وی مشکلات واحدهای تولیدی را در یک ماه گذشته موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: با توجه به تحت تأثیر قرارگرفتن برخی از واحدهای تولیدی و کاهش درآمدها، بسته‌های حمایتی برای این واحدها تعریف‌شده است که به‌زودی تصویب و در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، توجه جامع به بخش تولید و توزیع کالاها را یکی از اولویت‌های استان خواند و بیان کرد: ما باید در شرایط بحرانی حامی بخش خصوصی بوده و از واحدهای تولیدی حمایت لازم را داشته باشیم.
مهرداد غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، به شرایط کنونی استان و کشور در تأمین کالاهای بهداشتی و پزشکی اشاره و از راه‌اندازی ۲۰ واحد تولیدی در حوزه کالاهای بهداشتی و درمانی در استان قم خبر داد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌هایی که در این مدت کوتاه انجام‌شده و کمک خیرین توانسته‌ایم ۲۰ واحد تولیدی راه‌اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیازهای استان را تأمین کنیم.

وی مشکلات واحدهای تولیدی را در یک ماه گذشته موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: با توجه به تحت تأثیر قرارگرفتن برخی از واحدهای تولیدی و کاهش درآمدها، بسته‌های حمایتی برای این واحدها تعریف‌شده است که به‌زودی تصویب و در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، توجه جامع به بخش تولید و توزیع کالاها را یکی از اولویت‌های استان خواند و بیان کرد: ما باید در شرایط بحرانی حامی بخش خصوصی بوده و از واحدهای تولیدی حمایت لازم را داشته باشیم.