ساماندهی ۶۵۰ طلبه جهادی برای حضور در بیمارستان های قم

مسئول ساماندهی تیم های اعزام طلاب در بیمارستان های قم گفت: ۶۵۰ طلبه جهادی در مراکز درمانی و ۱۰۰ طلبه نیز در پشت صحنه خدمات رسانی می کردند و بیش از ۲ هزار بسته معیشتی نیز توسط طلاب در میان خانواده هایی که عضوی از آنها دچار کرونا شده بود، توزیع شد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، جحت الاسلام شفیعی در دیدار طلاب جهادی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: بعد از اعلام شیوع کرونا در قم، طلاب جهادی پا به عرصه گذاشته و همکاری خود را با مراکز درمانی آغاز کردند که بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ شیفت توسط طلاب در بیمارستان ها ارائه خدمات شد.

مسئول ساماندهی تیم های اعزام طلاب در بیمارستان های قم گفت: همچنان خدمات رسانی در بیمارستان کامکار قم ادامه دارد و تا جایی که روسای مراکز درمانی بخواهند طلاب آماده خدمات رسانی هستند.

وی تصریح کرد: ۶۵۰ طلبه جهادی در مراکز درمانی و ۱۰۰ طلبه نیز در پشت صحنه خدمات رسانی می کردند و بیش از ۲ هزار بسته معیشتی نیز توسط طلاب در میان خانواده هایی که عضوی از آنها دچار کرونا شده بود، توزیع شد.