چاه‌های غیرمجاز لطمه زیادی به قنات‌های قم زده اند

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: چاه‌های غیر مجاز با توجه به اینکه پایین‌تر از سطح ایستابی قنات‌ها هستند، لطمه زیادی را به قنات‌های استان قم وارد کرده و موجب کاهش آب‌دهی آن‌ها شده‌اند. اسدالله مرتضوی اظهار کرد: در استان قم تخمین زده می‌شود حدود ۴۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و فاقد […]

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: چاه‌های غیر مجاز با توجه به اینکه پایین‌تر از سطح ایستابی قنات‌ها هستند، لطمه زیادی را به قنات‌های استان قم وارد کرده و موجب کاهش آب‌دهی آن‌ها شده‌اند.

اسدالله مرتضوی اظهار کرد: در استان قم تخمین زده می‌شود حدود ۴۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و فاقد پروانه وجود داشته باشد که اغلب در مناطق کوهستانی و با دبی کمتر از ۲ لیتر بر ثانیه هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ حلقه چاه عمیق و غیر عمیق کشاورزی وجود دارد، افزود: نزدیک به ۱۲۰۰ حلقه از این چاه‌ها عمیق هستند که عمدتاً در مناطق دشت قرار دارند و مابقی این چاه‌ها که غیر عمیق هستند دبی کمتری دارند و در نواحی کوهستانی استان قرار گرفته‌اند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما قوانین بازدارنده‌ مناسبی برای جلوگیری از برداشت آب چاه‌های غیر مجاز وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به اینکه این چاه‌های غیر مجاز اکثراً داخل محدوده چهار دیواری و کارخانه‌های شخصی هستند قابل‌دسترسی و شناسایی نیستند و این امر سبب تعویق در جلوگیری از آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در نظرگرفته است، اضافه کرد: در جلسات کارگروه شورای عالی آب  که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی ارائه ‌شده که از جمله آن‌ راهکارها خرید چاه‌های کم بازده و اجرای سامانه نوین آبیاری و نصب کنتور‌های هوشمند در راستای تعادل بخشی سفره‌های آب زیر زمینی است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته با توجه به سطح ایستابی منطقه و شرایط جوی و پتانسیل ذخایر آب زیر زمینی، تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری چاه‌های عمیق صادرشده بود که متأسفانه امروزه با کاهش بارندگی‌ها و قطع حق آبه‌های قانونی از دو رودخانه بزرگ قمرود و قره چای به میزان ۴۵۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر تعادل بین ورودی و خروجی سفره‌های آب زیرزمینی به هم خورده و این امر سبب پایین رفتن سطح آب‌ زیر زمینی شده است.

وی افزود: مواردی که در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب پیش بینی شده به ویژه طرح‌های فوق، در راستای تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی  و حفظ و پایداری منابع آب زیر زمینی کمک شایانی خواهد کرد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم