صدور ۹۲۴ فقره جواز تاسیس ایجادی در استان قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در سال گذشته ۹۲۴ فقره جواز تاسیس ایجادی بدون برند در استان صادر شد.

به گزارش قم نما، محمود سیجانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به رغبت به سرمایه گذاری جدید در استان قم اظهار کرد: در سال گذشته ۹۲۴ فقره جواز تاسیس ایجادی بدون برند با سرمایه گذاری پنج هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال زایی برای ۱۶ هزار و ۳۴۷ نفر در استان صادر شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ همچنین ۷۴ جواز تاسیس توسعه ای برای توسعه واحدهای تولیدی موجود در استان قم با ۶۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذار‌ی و اشتغال زایی برای دو هزار و ۲۰۹ نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: تعداد کل جواز تاسیس موجود استان دو هزار و ۲۹۷ مجوز با پیش بینی اشتغال زایی برای ۴۳ هزار و ۷۸۳ نفر و سرمایه گذاری ۱۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان بوده که این شاخص بیان گر میل و رغبت به سرمایه گذاری جدید در استان قم است.

سیجانی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در استان قم اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۰۷ فقره پروانه بهره برداری ایجادی با ۲۶۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای دو هزار ۴۱۵ نفر استان قم صادر شد.

وی ادامه داد: تعداد ۹۱ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحدهای تولیدی موجود در استان قم در سال گذشته با ۱۳۹ میلیارد تومان سرمایه گذار‌ی و اشتغال زایی برای هزار و ۶۷۲ نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در مجموع تعداد پروانه‌های بهره برداری موجود در استان، دو هزار و ۲۱۷  فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری چهار هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۵۶ هزار و ۱۲۳ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۲۱ فقره پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی در استان قم به دلیل عدم فعالیت در راستای ساماندهی مجوزها و به روز رسانی بانک اطلاعاتی، ابطال یا تعلیق شد.

انتهای پیام/