بیمارستان امیرالمومنین(ع) به زودی در قم افتتاح می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: بیمارستان امیرالمومنین(ع) با ۲۲۰ تخت و با همت واقف، مرحوم آیت الله العظمی خوانساری و نیز هزینه کرد قابل توجه دولت به خصوص در ایام کرونا، در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

به نقل از فارس از قم، محمدرضا قدیر در جلسه راه اندازی بیمارستان امیرالمومنین(ع) بر توجه به مباحث کیفی و استانداردها در در کنار لزوم اهتمام ویژه به راه اندازی سریع بیمارستان تاکید کرد.

وی بیان داشت: بیمارستان امیرالمومنین(ع) در این شرایط بحران می تواند، یک فضای درمانی موثر در کنار دیگر فضاهای درمانی موجود استان بوده و باعث ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: این بیمارستان با ۲۲۰ تخت و با همت واقف، مرحوم آیت الله العظمی خوانساری و نیز هزینه کرد قابل توجه دولت به خصوص در ایام کرونا، در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

قدیر گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط جوی و بارندگی های اخیر محوطه سازی و برخی اقدامات به تاخیر افتاده است لیکن بیشتر لوازم، تجهیزات و دستگاه های لازم نصب و اکثر تخت های بیمارستانی نیز جانمایی شده است که امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت شاهد افتتاح بیمارستان باشیم.

انتهای پیام/