کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و فلسفه علم برگزار می شود

 بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و فلسفه علم در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

 بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و فلسفه علم در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

ارسال مقالات برای این کنفرانس در زمینه‌های زیر پذیرفته خواهد شد؛ توماس کوهن، توسعه علم، مفهوم پارادایم،  درک، تغییر جهان و ناسازگار بودن، انحراف و ظهور اکتشافات علمی، ساختار انقلاب‌های علمی، عدم سازگاری روش شناختی، ادراک، ناسازگاری مشاهده‌ای و تغییر جهانی، مطالعات تاریخی و تاریخنگاری، فلسفه تکاملی علم، تاریخ علم، تغییر علمی، کوهن و علوم اجتماعی

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICTKPS?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/istanbul/ICTKPS مراجعه گردد