پیکر استاد رضا بابایی در خانه ابدی آرام گرفت

پیکر استاد رضا بابایی نویسنده نواندیش و پژوهشگر برجسته زبان فارسی در خانه ابدی آرام گرفت.

پیکر استاد رضا بابایی نویسنده نواندیش و پژوهشگر برجسته ادبیات فارسی امروز در قطعه هنرمندان آرامستان بهشت فاطمه قزوین به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری استاد بابایی به صورت خانوادگی برگزار شد اما پس از پایان شیوع ویروس کرونا، مراسم یادبود عمومی این استاد حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود استاد رضا بابایی در سحرگاه روز ۱۸ فروردین بعد از تحمل رنج بیماری سرطان در بیمارستان ولیعصر شهر قم درگذشت.